Senarai Pelepasan Cukai 2017 e-filing 2018

Senarai Pelepasan Cukai 2017 e-filing 2018

Melalui portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Senarai Pelepasan Cukai 2017 e-filing 2018 kini telah dikeluarkan dan kini sudah boleh disemak.

Dengan keluarnya senarai pelepasan ini, para pembayar cukai di Malaysia bolehlah mengumpul dokumen dan resit yang berkaitan untuk membuat tuntutan pelepasan cukai.

Para pembayar cukai bolehlah mengisi e-Filing bermula 1 Mac 2018

Sila klik sini untuk mengisi e-filing.

Bagi yang pertama kali mengisi e-filing, anda pasti akan menghadapai kesukaran untuk mengimgat kembali perbelanjaan anda untuk tahun 2017.  Oleh itu, sila pastikan semua resit 2017 disimpan dengan baik agar kadar cukai anda dapat dikurangkan.

Senarai Pelepasan Cukai 2017 e-filing 2018

Senarai Pelepasan Cukai 2017 e-filing 2018

Berikut merupakan senarai pelepasan cukai bagi tahun 2017.

No Jenis Potongan Individu Jumlah Amaun (RM)
1 Individu dan saudara tanggungan 9,000
2 Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

ATAU
Ibu (Terhad 1,500)
Bapa (Terhad 1,500)

5,000 (Terhad)

ATAU

3000 (Terhad)

3 Peralatan Sokongan Asas untuk

·         Individu kurang upaya

·         Suami

·         Isteri

·         Anak

·         Ibubapa yang kurang upaya

6,000 (Terhad)
4 Individu Kurang Upaya 6,000
5 Yuran Pendidikan (Sendiri) :
(i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah

·         Bidang undang-undang

·         Perakaunan, kewangan islam

·         Teknikal, vokasional

·         Industry

·         Saintifik

·         Teknologi;

(ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah

7,000 (Terhad)
6 Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati

·         Diri sendiri

·         Suami

·         Isteri

·         Anak-anak

6,000 (Terhad)
7 Pemeriksaan perubatan penuh

·         Diri sendiri

·         suami

·         Isteri

·         anak)

500 (Terhad)
8 Gaya Hidup :
(i) Pembelian bahan bacaan untuk

·         Diri sendiri

·         Suami

·         Isteri

·         anak

(ii) Pembeliaan laptop, smartphone/tablet untuk

·         Diri sendiri

·         Suami

·         Isteri

·         Anak;

(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan untuk

·         Diri sendiri

·         Suami

·         Isteri

·         Anak

 

(iv) Bayaran langganan internet

2,500
(Terhad)
9 Pembelian peralatan penyusuan bayi 1,000 (Terhad)
10 Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah 1,000 (Terhad)
11 Tabungan bersih dalam skim SSPN 6,000 (Terhad)
12 Faedah pembelian rumah.

*Sila semak syarat kelayakan

10,000
(Terhad)
13 Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri 4,000 (Terhad)
14 Suami atau Isteri yang kurang upaya 3,500
15 Anak  berumur bawah 18 tahun 2,000
16 Anak yang belum berkhawin dan berumur 18 tahun ke atas. Anak mestilah menerima pendidikan sepenuh masa di peringkat

·         A-Level

·         Sijil

·         Matrikulasi

·         Pra-Ijazah

·         Persediaan

2,000
17 Anak yang belum berkhawin dan berumur 18 tahun ke atas. Anak mestilah menerima pendidikan sepenuh masa di peringkat

·         Diploma di IPT dalam Malaysia

·         Ijazah dan keatasdu Luar Malaysia

·         Kursus dan institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh  pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan.

8,000
18 Anak Kurang Upaya 6,000
Tambahan pelepasan RM8,000 bagi anak yang:-

·         18 tahun dan ke atas

·         Belum berkhawin dan menerima pendidikan sepenuh masa seperti di atas (No. 17).

19 KWSP  dan Insuran nyawa TERMASUK tidak melalui potongan gaji 6,000 (Terhad)
20 Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) 3,000 (Terhad)
21 Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji 3,000 (Terhad)
22 Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) 250 (Terhad)

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai senarai pelepasan cukai 2017 e-filing 2018, sila rujuk laman rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − ten =