Semakan Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018

Semakan Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018. Bagi pelajar lepasan UPSR yang yang telah mebuat permohonan untuk menyambung pelajaran ke sekolah berasrama penuh (SBP) bagi tahun 2018 bagi sekolah kini sudah boleh membuat semakan keputusan tawaran.

Pemohon dinasihatkan agar melayari laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia agar senantiasa mengikuti perkembangan terkini.

Berikut merupakan tarikh penting bagi semakan keputusan tawaran kemasukan ke sekolah berasrama penuh (SBP) bagi tahun 2018 untuk Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (UKSBP).

UKSBP merupakan salah satu ujian saringan bagi calon yang terpilih sebagai salah satu syarat lemasukan ke SBP. UKSBP akan mula dilaksanakan bagi sesi ambilan 2018.

Semakan Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018

Semakan Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018 UKSBP.

Tarikh Semakan 30 November 2017
Semakan Tawaran Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018
Tarikh UKSBP Dijalankan 11-14 Disember (Semua negeri)

12-15 Disember (Selangor sahaja)

* Tarikh di atas adalah belum rasmi dan masih tertakhluk kepada perubahan. Sila rujuk laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) https://www.moe.gov.my/index.php/my/ untuk mengetahui tarikh rasmi semakan keputusan boleh dibuat.

Permohonan e-Rayuan Bagi Yag Tidak Bernasib Baik.

  • Bagi mereka yang tidak bernasib baik, mereka boleh membuat rayuan untuk kemasukan ke SBP dengan mengisi permohonan e-Rayuan secara online.
  • Permohonan e-rayuan mula dibuka pada tarikh keputusan SBP ambilan pertama dibuka.

Maklumat Tambahan

  • Bagi calon yang berjaya, anda dikehendaki untuk mencetak surat tawaran dan lampiran yang telah disertakan.
  • Kesemua borang dan lampiran hendaklah diisi untuk diserahkan kepada pihak sekolah pada hari pendaftaran.
  • Pihak sekolah berhak untuk menolak atau tidak mendafarkan pelajar sekiranya maklumat tidak lengkap atau tidak benar.
  • Keputusan tawaran adaah muktamad dan sebarang permohonan untuk bertukar ke sekolah berasrama penuh lain tidak akan dipertimbangkan.
  • Sebarang permohonan untuk menukar aliran juga tidak akan dipertimbangkan.
  • Pelajar dikehendaki untuk mendaftar dalam masa 7 hari dari masa yang dinyatakan dalam surat tawaran dan kelewatan mendaftar akan menyebabkan tawaran terbatal.

Diharap agar perkongsian Semakan Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018 ini bermanfaat kepada anda. Tahniah diucapkan kepada yang brjaya. Selamat menyambung pelajaran.

Be the first to comment on "Semakan Keputusan Tawaran SBP Tingkatan 1 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*