Contoh Lengkap Jawapan Geografi PT3 2015

Berikut merupakan jawapan lengkap bagi Georafi PT3 Kegiatan Ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dijadikan contoh di dalam jawapan ini adala perikanan. Anda boleh ambil template di sini dan sesuaikan dengan kegiatan ekonomi di kawasan kajian anda.Tajuk: Kegiatan Ekonomi penduduk di Besut Terengganu
Objektif kajian:  mengkaji latar belakang kegiatan ekonomi penduduk di Besut terengganu.
Kaedah kajian: Borang kaji selidik
– Kaedah Temubual
– Rakaman Audio atau Visual
– Rujuakan Internet

1. Konsep dan takrifan Kegiatan Ekonomi
Definisi Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi adalah satu kegiatan yang melibatkan  manusia berurusan dengan produksi (penghasilan), pengagihan, dan penggunaaan terhadap barang dimana hasilnya mendatangkan nilai dan pendapatan.

2. Latar Belakang Kegiatan Ekonomi Di Besut Terengganu 
seorang nelayan akan mengahsilkan satu sumber/keperluan (iaitu ikan), kemudian mereka akan mengagihkan kepada taukey-tauke ikan bila dibawa ke darat. Taukey ini pula akan menghantar terus ke restoran-restoran, pasar ikan, dan lain-lain. end user di dalam hal ini adalah rakyat setempat yang datang ke pasar ikan untuk membeli ikan, datang ke restoran untuk order masakan ikan, seafood dan sebaginya

2.1 Jadual Graf Kegiatan Ekonomi Penduduk (Masukkan maklumat dapatan kajian anda dalam bentuk graf) Graf berdasarkan dapatan kajian hasil dari borang soal selidik yang telah anda gunakan2.1.2 Contoh Borang Soal Selidik

2.2 Contoh Grafik Pekerjaan Penduduk 
Tajuk Grafik: Nelayan memunggah ikan ke pelabuhan
Huraian Grafik: Setiap ikan yang berjaya ditangkap nelayan akan dikumpul  di pelabuhan untuk dijual kepada tauke-tauke yang akan membeli.
perikanan
Contoh Grafik perikanan (Masukkan tajuk dalam gambar)
3. Cadangan Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk
– Bantuan kerjaan 
– Teknologi
 (Huraikan )

3.1 Contoh Cadangan Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk

(Huraikan poin di atas tadi)

Pada setiap isi penting, sila sertakan fakta, huraian dan contoh.

4. Kegiatan Ekonomi Yang Berpotensi Dimajukan Dikawasan Anda

  • Restoran
  • Resort

5. Kesimpulan/ Rumusan

Perikanan di Daerah Besut amat penting di dalam memberikan penduduk setempat pendapatan tetap bagi meneruskan kelangsungan hidup.


6. Sumber/ Rujukan
Senaraikan semua rujukan yang anda ambil.

sumber: Musadun.com


Be the first to comment on "Contoh Lengkap Jawapan Geografi PT3 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*